SDMiS JUDZUS

Dobrodošli na zvaničnu web prezentaciju Sindikata doktora medicine i stomatologije Javne ustanove Dom zdravlja u Sarajevu

Inicijativa za formiranje samostalnog strukovnog sindikata (SSS) doktora medicine i stomatologije JU DZ Kantona Sarajevo rezultat je ubrzanog nagomilavanja problema u zdravstvu u cjelini.


Osnovni programski ciljevi Sindikata

  • Zaštita i esnafa doktora medicine i stomatologije
  • Osiguranje pretpostavki za slobodno sindikalno djelovanje
  • Obezbjeđivanje socijalne sigurnosti
  • Rješavanje statusa doktora medicine i stomatologije
  • Utvrđivanju realne cijene rada ... DETALJNIJE

DELEGATI OSNIVAČKE SKUPŠTINE

DELEGATI OSNIVAČKE SKUPŠTINE SAMOSTALNOG STRUKOVNOG SINDIKATA DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO.

ODLUKA O OSNIVANJU

ODLUKA O OSNIVANJU UDRUŽENJA SINDIKATA DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA U SARAJEVU (SDMiSJUDZuS)

POSLOVNIK O RADU G O

POSLOVNIK O RADU GLAVNOG ODBORA SINDIKATA DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE JAVNE USTANOVE DOMA ZDRAVLJA SARAJEVO

Česti dokumenti

IZMJENE I DOPUNE KU SDMISKS POSLOVNIK O RADU GLAVNOG ODBORA SDMISJUDZUS PRIMJEDBE NA NACRT ZAKONA O ŠTRAJKU FBIH PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU I VOĐENJU ŠTRAJKA SSDMISFBiH PRAVILA O POSLOVIMA KOJI SE NE SMIJU PREKIDATI ZA VRIJEME ŠTRAJKA INICIJATIVA ZA FORMIRANJE SINDIKATA NOVI STATUT POSLOVNIK O RADU GLAVNOG ODBORA ODLUKA O OSNIVANJU POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA SDMiSJUDZS

Zašto nam treba SDMiS JUDZUS ?

1. Ubrzano nagomilavanje problema u zdravstvu u cjelini, ali prije svega pogledu socijalnog statusa ljekara, koji se rapidno pogoršava sa rastom troškova života u posljednjih nekoliko godina, a što se posebno odnosi na uposlenike Doma zdravlja Kantona Sarajevo

2. Notorna je činjenica da u zadnjih dvanaest godina prosječan lični dohodak doktora u Kantonu Sarajevo nije mijenjan, odnosno procentualno je smanjivan i po tome smo, valjda, RARITET U SVIJETU, kao jedina esnafska organizacija kojoj nije mijenjan lični dohodak, preciznije: nije povećan u zadnjoj deceniji !

3. Prisutan je stalni odliv liječničkog kadra u inostranstvo, kao rezultat KATASTROFALNOG materijalnog statusa doktora u Kantonu Sarajevo (trenutno je to najslabiji status u FBiH, kada su u pitanju ukupna mjesečna primanja ljekara). Inače, prema standardima u odnosu na broj stanovništva, radi samo jedna trećina potrebnog broja ljekara. A opet, zbog preopterećenosti doktora, stanovništvu nismo u mogućnosti pružiti zdravstvenu uslugu koju očekuju i zaslužuju.

4. Sadašnji status quo, u kojem se cijeluproteklu deceniju ništa ne dešava, ali i ne rješava, podrazumijeva da SVI zdravstveni radnici, pa i ljekari stoje u mjestu, dok nosioci funkcija u zdravstvu broje funkcije, pozicije, komisije, mijenjaju dresove, vrše koruptivne radnje (dokazano i nedokazano), izvršavaju naloge “visoke politike”, a koja skoro u pravilu nije od interesa za zdravstvene radnike, umjesto da nam omoguće zaradu dostojnu profesije koju obavljamo i školovanja koje stoji iza nas.

5. Mišljenja smo da bi formiranjem SSS doktora medicine i stomatologije, novi sindikat trebao postati partner menadžmentu JU DZ KS, te se izboriti za bolji radno-pravni status, sa posebnim osvrtom na materijalni status doktora.

6. To podrazumijeva da bi rad predsjedništva sindikata bio volonterski, a prvih nekoliko mjeseci se ne bi plaćala članarina. Također, smatramo da bi ovo mogao biti nukleus formiranja kantonalnog SSS doktora medicine i stomatologije, nakon čega bi uslijedilo formiranje osnivačke skupštine.

© 2015. SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE JU DOM ZDRAVLJA U SARAJEVU Sarajevo