U toku jučerašnjeg dana je održan sastanak sa generalnom direktoricom JU DZ KS Prim. dr. Dž. Tanović, kojom prilikom se razgovaralo o otvorenim pitanjima od interesa za članove Sindikata doktora medicine i stomatologije.

Naime, nakon brojnih upita članstva, odlučili smo da se obratimo direktorici za sastanak u što skorije vrijeme.

Sastanku su prisustvovali, ispred Sindikata: predsjedavajući Sindikata sa zamjenicima (Prim. dr. I. Hočko; Prim. dr. E, Turkić; Dr. R. Zaid), kao i predsjednik Skupštine Sindikata Dr. Z. Margeta. Sa druge strane sastanku su prisustvovali, ispred menadžmenta JU DZ KS: Prim. dr. Dž. Tanović; Mr. Sci. Dr. S. Turković, i pomoćnica direktorice za pravne poslove, Jasna Horo.

Read More

Za članove Sindikata doktora medicine i stomatologije Doma zdravlja u Sarajevu je dogovorena pogodnost oko registracije automobila, kako za članove Sindikata, tako i za članove porodice.

Pogodnosti se odnose na registraciju auta u više mjesečnih rata, putem trajnog naloga na platu, što je dogovoreno sa financijskom službom JU DZ KS.

Također, za članove Sindikata (i članove porodice), obezbjeđen je popust, koji u ovisnosti od vrste auta, iznosi najmanje 40 (četrdeset) KM i više.

Obavezno osiguranje vozila podrazumjeva i osiguranje putnika u automobilu.

U narednom periodu Sindikat planira obaviti razgovore i dogovoriti sa distributerima naftnih derivata popuste po litri goriva za članove Sindikata.

U planu su još neke pogodnosti za članove Sindikata, a o modalitetima realizacije eventualnih dogovora bit će te obavješteni i putem službene stranice Sindikata.

Predsjedavajući SDMiSJUDZS:
Prim. dr. Izet Hočko

Zamjenici predsjedavajućeg:
Prim. dr. Emina Turkić
Dr. Rifat Rijad Zaid


© 2015. SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE JU DOM ZDRAVLJA U SARAJEVU Sarajevo