U toku dana je održan radni satanak sa direktoricom JU DZ KS Prim. dr. Dženana Tanović, kojem su prisustvovali predsjedavajući Sindikata doktora i njegovi zamjenici, članovi Sindikata radnika JU DZ KS, kao i šef finansijske službe i pravnica JU DZ KS.

Na sastanku, koji je inicirala direktorica, između ostalog i nakon dopisa koji je uputio Sindikat, bilo je riječi o trenutnom materijalnom položaju Doma zdravlja, kao i modalitetima rješavanja financijskih poteškoća.

Read More


© 2015. SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE JU DOM ZDRAVLJA U SARAJEVU Sarajevo