Dana 23. 7. 2015. je održan sastanak sa generalnim direktorom JU DZ KS u prostorijama sale za sastanke OJ Centar.

Sastanku su ispred Sindikata prisustvovali predsjedavajući Sindikata Prim. dr. I Hočko, zamjenik Dr. R. Zaid.

Pored direktora, sastanku su prisustvovali i članovi financijske, pravne i članica službe kabineta generalnog direktora.

Povod za sastanak su bila mnogobrojna pitanja od interea za članstvo Sindikata, koja se prije svega tiču materijalnog statusa doktora, ali i sveukupnih uslova rada.

Također, od interesa je i položaj JU DZ KS-a, te poteškoće sa kojima se susrećemo u svakodnevnom funkconisanju.

Naime, od prje nekoliko dana je došlo do smjene na čelu U DZ KS, nakon pravosnažne odluke suda, te smo iskoristili priliku da upoznamo novog- starog direktora sa ciljevima Sindikata, ali prije svega sa predstojećim potezima direktora u narednom periodu.

Svjedoci smo da je plata za prethodni period bila umanjena za oko 3,6%, što je na nivou neto satnice umanjene za 8 feninga. Po riječima direktora to će se nastaviti i u narednom periodu.
,,Opravdanje“ menađmenta, koje je iznio šef financijske službe je da JU DZ KS NEMA SREDSTVA da isplaćuje neto satnicu u iznosu od 2,28, obzirom na broj uposlenih, ranija dugovanja prema dobavljaćima, i isplata redovnih troškova spram dobavljaća.

Po riječima A. Šehića, od samog početka JU DZ KS nije imala sredstva da ispoštuje visinu neto satnice, ali se pokušalo ,,dobiti na vremenu“ u očeivanju da će ZZO KS uraditi povećanje uplate JU DZ KS. Međutim, buđetom ZZO KS-a za 2015. koju je usvojila Skupština KS-a , NIJE PREDVIĐENO POVEĆANJE STAVKE TRANSFERA ZA JU DZ KS!

Dakle, to podrazumjeva da JU DZ KS neće imati priliku da od strane ZZO KS-a namakne nedostajuća sredstva za isplatu ugovorene neto satnice uposlenicima JU DZ KS.

Sindikat je direktno pitao gen. dir. na koji način će riješiti sadašnje smanjenje neto satnice; Da li će provjeriti opravdanost dosadašnjeg upošljavanja nemedicinskog (prije svega ne doktorskog) kadra.

Postoje li fizička lica na platnoj listi JU DZ KS koji fizički NISU I NE RADE u JU DZ KS. Dakle, NIKADA SE NE POJAVLJUJU NA POSLU;

Odgovor direktora je bio da je tek četiri dana na funkciji gen. direktora.

Nastojaće da učini da ZZO KS-a poveča tranšu za JU DZ KS, kojom bi se ujednačila neto satnica, mada po riječima direktora “Nije optimista”.

Odmah će provjeriti sva nova upošljavanja i informaciju o tome dostaviti Sindikatu, kao i o licima koja NE RADE u Domu zdravlja a primaju platu (informacje o tome ima i direktor).
Sa direktorom smo dogovorili rješavanje nekih tehničkih pitanja u vezi sa funkcionisanjem Sindikata.

Sindikat je naveo da nikada neće prihvatiti smanjenje neto satnice ni za jedan fening. Da li se to ponovo JU DZ KS dovodi u poziciju da JEDINA zdravstvena ustanova u kantonu smanjuje platu svojim uposlenicima?

Da li to znaći da se svaka financijska poteškoća u JU DZ KS ,,rješava“ na način da se smanji plata uposlenicima, kada toliko drugih stavki možete umanjiti? Valjda bi plata trebala biti posljedja opcija.

Naglasili smo da je napokon red da se svi nadležni organi obavijeste i kontrolišu funkcionisanje JU DZ KS, te ako postoji krivična odgovornost ista i procesuira, te se na taj način napokon uvede i ODGOVORNOST! Dosta je samo deklarativne priće, potebne su i konkrene stvari.

Upoznali smo sve prisutne da je Sindikat na zadnjem zasjedanju glavnog odbora donio odluku da započne pripreme za štrajk doktora sa samo jednim ciljem: POBOLJŠAVANJE MATERIJALNOG POLOŽAJA. Sadašnje smanjenje neto satnice će svakako ubrzati pripreme!

Dogovorili smo se da ćemo direktoru u narednih nekoliko dana predstaviti konkretne prijedloge u pisanoj formi, gdje ćemo predstaviti rješenja sadašnje situacije i zadržavanje, te u skorijem periodu poboljšavanje materijalnog statusa doktora medicine i stomatologije JU DZ KS.

U suprotnom, bit ćemo prinuđeni naša prava ostvarivati i ostalim metodama sindikalne borbe.

Sarajevo, 24. 7. 2015.

Predsjedavajući sindikata:
Prim. dr. Izet Hočko

Zamjenici predsjedavajućeg:
Prim. dr. Emina Turkić
Dr. Rifat Rijad Zaid


© 2015. SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE JU DOM ZDRAVLJA U SARAJEVU Sarajevo