Sindikat doktora medicine i stomatologije Javne Ustanove u Sarajevu je 20.04.2016 god. postao reprezentativan. Ovim Sindikat DMIS stiće zakonsko pravo za učešće u pregovorima za Kolektivni Ugovor.

Samim ti Kolektivni Ugovor se ne može potpisati bez saglasnosti i potpisa ovog Sindikata.

Sindikat je postao član Federalnog Sindikata DMIS ,koji je također reprezentativan.

U narednom periodu Sindikat planira zajednička druženja,izlet, te putovanja u inostranstvo.

RJEŠENJE O REPREZENTATIVNOSTI SINKIKATA DMIS


© 2015. SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE JU DOM ZDRAVLJA U SARAJEVU Sarajevo