Dana 28.11.2016. god. Sindikat doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo održao je osnivačku Skupštine podružnice – Opća bolnica. Uz prisustvo velikog broja delegata izabrani su rukovodeći organi podružnice.

Osnivačkoj Skupštini su prisustvovali predsjednik SSSDMISFBIH doktor Rifat Rijad Zaid, predsjednik SDMISKS prim.dr Izet Hočko i zamjenik predsjednika  dr.Hasan Tanović.

Prisutnim se obratio i direktor Opće bolnice dr.Kravić.

U narednim danima se očekuje osnivanje i drugih podružnica.

Na Skupštini Sindikata održanoj 01.04.2016. god. donijeta je odluka da se umjesto dr Emine Turkić na mjestu zamjenika mjesta Sindikata imenuje dr Zdravko Margeta dosadašnji predsjednik Skupštine Sindikata.

Dr Neira Šeta je izabrana za predsjednika Skupštine Sindikata.

Izabrani su sljedeći delegati za Skupštinu Sindikata:

  1. Dr.Muratagić Admir (Centar)
  2. Dr Bašić Selina (Stari Grad )
  3. Dr Srećko Babić (Novo Sarajevo)
  4. Dr Baltić Abel (Novi Grad )
  5. Dr Mašić Erna (Vogošća)
  6. Dr Lisonić Anita (Ilidža)

Delegati za Federalnu Skupštinu:

  1. Dr Amela Brčkalija
  2. Dr Adisa Čamdžić
  3. Dr Admir Muratagić je izabran za člana Glavnog odbora
  4. Dr Ranka Kovač je član Nadzornog odbora

Danas je savez Strukovnog Sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH,organizovao štrajk upozorenja u trajanju od 30 minuta za teritoriju Federacije .

U toku dana je održan sastanak između našeg Sindikata i Federalnog Ministarstva zdravstva.

Na tom sastanku je dogovoren početak pregovora sa našim Sindikatom ,a to je bio jedini uslov za štrajk.

Kako je postignut dogovor o početku pregovora Sindikat je donio odluku o zamrzavanju štrajka.

Očekujemo uspješne pregovore o Kolektivnom ugovoru.

Jučer je u organizaciji Sindikata DMISKS održana javna rasprava o reformi zdravstva u Kantonu Sarajevo, ovoj sjednici su prisustvovali i Premijer Kantona KS E. Konaković,Ministrica zdravstva Zilha Ademaj,direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Samir Turković.

Predsjednik Sindikata
Prim.dr Izet Hočko

U Sarajevu je u ponedjeljak, 07.11.2016.godine održana Osnivačka Skupština Sindikata doktora medicine i stomatologie Kantona Sarajevo. Samim tim se privodi kraju ideja o pokrivenosti Federacije Bosne i Hercegovine strukovnim sindikatom doktora.

Na Skupštini su izabrana rukovodeća tijela Sindikata.

Za predsjednika Sindikata je izabran Dr IZET HOČKO iz JUDZKS, aktuelni predsjednik Sindikata DMISJUDZUS, za zamjenika predsjednika Dr HASAN TANOVIĆ iz UKCS i predsjednik Skupšine Sindikata Dr ADMIR ČEHAJIĆ iz Opće bolnice.

Glavni ciljevi Sindikata su : zaštita struke, zaštita svojih članova, poboljšati uslove za rad, poboljšati status i standard doktora. Sindikat DMIS Kantona Sarajevo želi dati svoj doprinos u reformi zdravstva u Kantonu Sarajevo.

image-0-02-05-9341bd0a74ad18b96e3c30c6b0cf3b324063fd47dae804bf77c33267190f9165-v

image-0-02-05-5000348e2b191d2d590d4211e4b1444ebc33da8d967995a22bb5638b0124cce4-v

Nakon toga, u petak , 12.11.2016. godine , predstavnici novoosnovanog Sindikata i predsjednik SSSDMISFBIH su imali sastanak sa premijerom Kantona Sarajevo . Razgovor je bio vrlo konstruktivan. Premijer je podržao stavove Sindikata i napor koji čine da se poboljša kvalitet zdravstva. U tom cilju je dogovoren sastanak, na kojem će tema biti javna rasprava o reformi zdravstva. Sastanku će piored premijera KS, prisustvovati i ministrica zdravstva KS Zilha Ademaj. U radu trebaju učešće uzeti članovi GO SDMISJUDZUS, delegati Skupštine SDMISJUDZUS, kao delegati SDMISKS. Biće pozvani da prisustvuju predsjednici STOMATOLOŠKE KOMORE FBIH I LJEKARSKE KOMORE KS.

Sarajevo, 13.11.2016.godine,


© 2015. SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE JU DOM ZDRAVLJA U SARAJEVU Sarajevo