Sindikat doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo je dana 20.04.2017.godine u 18:00 h u Hotelu Hills održao tribinu za svoje članove .

Na istoj je raspravljano o položaju doktora, koji je veoma nezavidan i o odnosu društva.

Mnogi od doktora koji su se obratili skupu je izrazilo svoje nezadovoljstvo položajem, statusom, uslovima i novčanom naknadom.

Prisutnima je data informacija o Kolektivnom ugovoru za doktore i o pregovorima koji se vode na Federalnom nivou.

Na tribini su donijeti i zaključci, da se o nezadovoljstvu doktora izvjeste nadležne institucije i da se traži promjena postoječeg stanja.

Dogovoreno je, da se  ubuduće često organizuju ovakvi skupovi.


© 2015. SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE JU DOM ZDRAVLJA U SARAJEVU Sarajevo