Sindikat doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo je obaviješten o pritiscima na članove sindikata uposlenika Klinike za ortopediju UKC Sarajevo,od strane menadžmenta te ustanove a povodom njihovog javno iznesenog stava  vezano za  promjenu koja se desila  na čelu te organizacione jedinice.

Ne ulazeći u razloge smjene, niti u (ne)opravdanost postupka smjene rukovodioca klinike od strane menadžmenta najveće zdravstvene ustanove u BiH, smatramo nedopustivim da se  vrši  pritisak na ljekare u povodu njihove javno izrečene riječi.

Direktori zdravstvenih ustanova imaju pravo i mogu birati sebi saradnike  po svom nahođenju i u zakonskim okvirima. Ali ne mogu  ograničiti niti zabraniti pravo na  iznošenje stavova uposlenika naspram odluka menadžmenta,  a naročito ne smiju biti izloženi pritisku bilo koje vrste zbog toga.

Kao i svi slobodni ljudi i ljekari  imaju pravo na svoj stav i taj stav u svakom trenutku i u svakoj prilici mogu iznijeti. Naročito ako se to tiče konkretne organizacije iz domena rada ljekara u nekoj zdravstvenoj ustanovi.

Zapravo, takve interese bi u njihovo ime  trebao da zastupa sindikat ljekara koji u ovom slučaju nije bio konsultovan, niti na bilo koji način uključen u aktuelna  dešavanja kako  bi se uspostavio dijalog i preduprijedili događaji koji narušavaju međuljudske odnose i proces rada u ustanovi,koji nikome ne ide u prilog.

Animiranje javnosti samo ukazuje na nedostatak dijaloga i međusobnog uvažavanja menadžementa i sindikata ljekara u toj ustanovi,što se ne bi trebalo dešavati.

Sindkat doktora medicine i stomatologije KS će se uvijek zalagati za zaštitu svojih članova i dostojanstva lječničke struke koja se obavlja u skladu sa zakonskim normativima, etičkim kodeksima i načelima.

Nas ne zanimaju kadrovske križaljke niti odluke u vezi toga, ali ne možemo ostati nijemi kada se vrši pritisak na slobodu izjašnjavanja doktora medicine i stomatologije, a što se posredno može odražavati na naš svakodnevni rad koji je posvećen zaštiti zdravlja, života i liječenju naših pacijenata.

Sarajevo, 09. 8. 2017.                                   

UPRAVNI ODBOR SINDIKATA DMIS KS  


© 2015. SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE JU DOM ZDRAVLJA U SARAJEVU Sarajevo