Službene novine Kantona Sarajevo, godina XXII – Broj 45 DOWNLOAD

Dana 08.11.2017. godine, u Sarajevu je potpisan Kolektivni ugovor između Vlade KS i Sindikata doktora medicine i stomatologije KS. Ovim ugovorom je između ostalog dogovoreno povećanje koeficijenata na sljedeći način:

Od 01.11.2017. g.
za doktore grupe 1 ( završen medicinski ili stomatološki fakultet ) 0.4.
Za doktore grupe 2 (sa specijalizacijom i subspecijalizacijom) 0.5.

Do kraja 2018.godine koeficijenti ce biti definisani na način:

Grupa 1 – 4.6,
Grupa 2 – 5.4 i
Grupa 3 – 5.6 ( specijalisti sa 10 i više godina specijalističkog staža i subspecijalisti).

Neto satnica je 2.60 KM. Minuli rad će se obračunavati po 0.5 % po godini. Radni sati sedmično će biti 37.5 h.

2


© 2015. SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE JU DOM ZDRAVLJA U SARAJEVU Sarajevo