Dana 30.03.2018.godine u Hotel Hills u Sarajevu,sa pocetkom u 20.00 sati pocela je Druga Izborna Skupstina SSDMISJUDZUS. Konstatovano od strane verifikacione komisije/dr.Nedjad Ustavdic i dr.Selma Pesto/ da je prisutan 41 delegat… Nakon pozdravnog govora predsjednica Skupstine dr.Nejra Šeta procitala je prijedlog  Dnevnog reda :
1.Finansijski izvjestaj za 2017.godinu

2.Aktivnosti Sindikata u proteklom periodu

3.Izbor novog predsjednistva kao i predsjednika Gl.Odbora i delegata po O.J

4.Razno

Prijedlog Dnevnog reda jednoglasno usvojen.

1. Zamjenica Nadzornog Odbora dr.Enisa Mulalić pročitala je Zapisnik sa sastanka Nadzornog odbora. Na Sastanku  Nadzornog  Odbora  odrzanog 14.03.2018.godine, usvojen je izvjestaj o prihodima i rashodima od istoga.  Konstatuje se da je ukupni prihod za  2017.godinu  22.252,66 km. Prosjecna vrijednost poslovne imovine )aktiva) 42.239 km. Rashod za 2017. godinu 15.554 km.

Sastanku su prisustvovali ; predsjednik NO Gordana Vukotic, Zamjenik  Enisa Mulalic, Član Ranka Kovač Ii kao Promatrac Zdravko Margeta

 2. O aktivnostima Sindikata u proteklom periodu, delegate je informisao predsjednik SSDMISJUDZUS, dr.Zdravko Margeta.Ovom prilikom je naglasio da je glavni cilj ovog Sindikata, kao što je postizanje reprezentativnosti i zaseban Kolektivni Ugovor u prethodnom periodu ostvaren.Delegate je takodje obavijestio da je u toku i izrada Pravilnika o radu.Naime,postojat će dva pravilnika jer su se Pravilnici morali uskladiti sa dva različita KU i na taj način se zakonski prilagoditi.Po izradi Pravilnika o radu isti će biti predati Sindikatu na uvid, te će na taj način  proći Javnu raspravu.

3. Na poslednjem sastanku Glavnog Odbora, odrzanog 29.03.2018 godine, clanovi Glavnog odbora su zaključili da ne žele mijenjati dosadasnje predsjednistvo SSDMISJUDZUS te delegatima predlazu da za predsjednika i dalje ostane dr.Zdravko Margeta/kao drugi mandat/ dopredsjednica Dr.Jadranka Ferenc/drugi mandat/ i predsjednica Skupstine dr.Nejra Šeta/drugi mandat/

Prijedlog je dat na glasanje… Prijedlog je usvojen, sa jednim uzdrzanim glasom )uzdrzana je bila dr.Alma Mulic). Prijedlozi o članovima i delegatima po OJ su:

STARI GRAD
Predlažu se za članove Gl.odbora:
1.dr.Jasna Basić
2.Berin Henda

Delegati za Skupštinu:
1.dr.Kečo Alma
2.dr.Bekir Rovčanin
3.dr.Belkisa Višegrađanin
5.dr.Amela Brčkalija
Prijedlog jednoglasno usvojen

CENTAR
Predlažu se za članove Glavnog Odbora:
1.dr.Admir Muratagić
2.dr.Urfeta Tokić

Delegati za Skupštinu:
1.dr.Miroslav Privulovic
2.dr.Amela Vinčević-Behmen
3.dr.Ranka Kovač
4.dr.Emina Čengić
5.dr.Adnan Bajramović
Prijedlog jednoglasno usvojen

NOVO SARAJEVO
Predlažu se za članove Glavnog Odbora:
1.dr.Rasema Šehović
2.dr.Aida Tokić

Delegati za Skupštinu
1.dr.Selma Pešto
2.dr.Irena Gagula
3.dr.Srećko Babić
4.dr.Atifa Kulović
5.dr.Jadranka Mumin
Prijedlog jednoglasno usvojen
NOVI GRAD
Predlažu se za članove Glavnog Odbora:
1.dr.Amra Resulović
2.dr.Neda Ferizović

Delegati za Skupštinu
1.dr.Sanela Kapetanović
2.dr.Šejla Prcić
3.dr.Ahmed Katica
4.dr.Arijana Karalić-Čengić
5.dr.Branka Džukić
6.dr.Tatjana Šabanović
Prijedlog jednoglasno usvojen
ILIDŽA
Predlažu se za članove Glavnog Odbora:
1.dr.Enisa Mulalić
2.dr.Sedika Kapetanović

Delegati za Skupštinu:
1.dr.Emir Fifić
2.dr.Emina Durmišević
3.dr.Anita Lisonic
4.dr.Suada Dizdarević
Prijedlog jednoglasno usvojen
TRNOVO
Predlažu se za članove Glavnog Odbora:
1.dr.Amra Mehmedagić

Delegat za Skupštinu:
1.dr.Hanela Gojak
Prijedlog jednoglasno usvojen
ILIJAŠ
Prijedlog za članove Glavnog Odbora:
1.dr.Elvira Salkić
2.dr.Senada Čosić

Delegati za Skupštinu:
1.dr.Mersiha Karavdić
2.dr.Anel Bumbulović
3.dr.Adisa Delić
Prijedlog jednoglasno usvojen
VOGOŠĆA
Prijedlog za članove Glavnog Odbora:
1.dr.Samra Koradžić Zuban
2.dr.Aida Forto

Delegati za Skupštinu:
1.dr.Elvira Duraković Bahador
2.dr.Nedžad Ustavdić
3.Nijaz Štitkovac
Prijedlog jednoglasno usvojen
HADŽIĆI
Prijedlog za članove Glavnog Odbora:
1.dr.Sadija Gegić
2.dr.Umihana Ejubović

Delegati za Skupštinu:
1.dr.Senada Smaibegović
2.dr.Alma Mujić-Muslić
Prijedlog jednoglasno usvojen

Prijedlog clanova za Nadzorni  odbor:
1.dr.Gordana Vuković
2.dr.Sanela Kapetanović
3.dr.Ranka Kovač
4.dr.Elvir Lokmić
5.dr.Faruk Kurtović
Prijedlog jednoglasno usvojen

Prijedlog članova za statut i normativne djelatnosti:
1.dr.Sabina Jahić
2.dr.Senada Smailbegović
3.dr.Nijaz Štitkovac
4.dr.Ahmed Katica
5.dr.Indira Čeljo Turković
Prijedlog jednoglasno usvojen

Prijedlog  Komisije za stručnu problematiku:
1.dr.Lirija Jusufović
2.dr.Neda Fezović
3.dr Emir Fifić
4.dr.Svetlana Kovačević
5.dr.Elvira Duraković Bahador

Prijedlog jednoglasno usvojen
Prijedlog Komisije za Radno pravnu problematiku

1 Dr.Jadranka Mumin
2.Dr.Sedika Kapetanovic
3.Dr.Elvira Hasanovic
4.Dr. Kenan Raljevic
5.Dr. Emina Durmisevic
Prijedlog jednoglasno usvojen

 

4. Nakon usvajanja predstavnika za buduci rad Sindikata, pod tackom Razno delegati su raspravljali o tekucoj problematici a koja se tice bezbjednosti na radu,koje su prednosti i nedostatci potpisanog Kolektivnog Ugovora, u kojem sejednim dijelom  ostetila Stomatolosku sluzba jer je izbacena  stavka o uslovima rada sa krvlju.

Prim. Izet Hocko je obavijestio delegate o pokrenutim tuzbama i na Kantonalnom i na Federalnom nivou.Ukazao na znacaj zajednickog djelovanja na citavom podrucju BiH,kao i o aktivnostima i susretima sa kolegama iz RS a.

Donijeti su sljedeci ZaključcI:

Clanstvo se mora vise aktivirati i aktivnije ucestvovati u svim aktivnostima Sindikata

Potrebno je osnovati Fond Solidarnosti i ponuditi kolegama da se aktiviraju za ovu vrstu rada

Narocitu paznju obratiti na jedinstvo doktora na citavom podrucju BiH.Aktivno uzeti ucesce u predstojecim najvaljenim protestima koji ce se odrzati 04.04. 2018 godine ispred  JUDZ

Skupstina je sa radom zavrsila u 22 i 15.min.

Zapisnik vodila dr.Samra Koradzic Zuban

 

 

 

 

 

 

 


© 2015. SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE JU DOM ZDRAVLJA U SARAJEVU Sarajevo