SDMISKS je dana 01.02.2019. godine započeo pregovore sa Vladom KS za sklapanje novog KU.

SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE KANTONA SARAJEVO

Sarajevo,Vrazova 11

Tel/fax 033420-904;e-mail:sindikatdmis.ks@gmail.com;www.sindikat-dmis-ks.ba

Transakcijski račun:Unicredit Bank 3387302207516395 ID: 420231190000

 

BOSNA I  HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

FEDERALNA NOVINSKA AGENCIJA- FENA

PREDMET: Saopštenje za javnost

 

U povodu dešavanja na zadnjoj Skupštini Ljekarske komore Sindikat doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo, ne ulazeći u pravni aspekt same Skupštine, želi da javnost obavijesti o sljedećem:

Jako smo razočarani podjelom koja je nastala između ljekara u Kantonu Sarajevo i koja se ogleda u neuspješnim izbornim skupštinama koje su održavane u prethodnom periodu, kada su pojedini delegati napuštali zasjedanje Skupštine. Na taj način se ruši dignitet i legitimitet same Ljekarske komore u Kantonu Sarajevo, indirektno i svih ljekara u Sarajevu.

Smatramo nedopustivim da se kroz rad Komore manifestuju uticaji različitih centara političke moći, onih istih centara moći koji sve pod ovim sarajevskim nebom žele da preuzmu.

Duboko smo uvjereni da to nije put kojim treba da ide Ljekarska komora.

Prevashodni zadatak Ljekarske komore je zaštita doktora i organizacija ljekarske struke u Kantonu Sarajevo.

Vjerujemo u nezavisnost Ljekarske komore, ali ne na način dubokih podjela koje su evidentne i koje su pokazane na zadnjoj sjednici Skupštine Ljekarske  komore, kada su pojedini delegati iz svih zdravstvenih ustanova napustili sjednicu.

Apelujemo na dosadašnje rukovodstvo Ljekarske komore da pokuša obezbjediti jedinstvo ljekarske struke na način da se ispoštuju svi članovi Komore, te na taj način obezbijedi fer i zakonit proces u izboru rukovodećih tijela Komore.

U suprotnom ćemo kao Sindikat smatrati da je Ljekarska komora podlegla političkom pritisku, što će trajno okarakterizirati sadašnje rukovodstvo Ljekarske komore i poslati ružnu poruku svima koji prate rad ljekara u cjelini.

Mi kao Sindikat doktora ne želimo pristati na to.

Sarajevo, 25.12.2018. god.                                            UPRAVNI ODBOR SDMISKS

Nakon postignutog dogovora sa Vladom KS Sindikat DMISKS objavljuje prekid generalnog štrajka.

PROČITAJTE ODLUKU VLADE KS

Dana 10.09.2018.godine SDMISKS  je održao konfereciju za medije na kojoj je na ovaj način obavijestio javnost sa problemima u pregovorima sa Vladom KS. Direktori Opće bolnice i JUDZKS sa resornom ministricom tražili su da sud u Sarajevu donese privremenu mjeru da se štrajk proglasi nelegalnim i da se zabrani. Općinski sud nije ovo uvažio i zakazao ročište.

Advokatica sindikata Sanela G. je poslala prigovor za ovo ročište. Nadamo se će sud biti profesionalan i objektivan.

Obzirom da Vlada KS daje informaciju da je pozvala Sindikat doktora medicine i stomatologije KS na sastanak u petak i da na isti nismo došli, obavještavamo javnost da ova informacija nije istinita. Do danas na adresu sindikata nije stigao poziv od strane Vlade KS za nastavak pregovora u vezi sa aktuenim zahtjevima SDMISKS.

Ovom prilikom javno upućujemo poziv Vladi KS i nadležnom ministarstvu za hitni sastanak na kojem bi se postigao dogovor o ispunjenju našeg zahtjeva a koji bi rezultirao prekidom štrajka.

UO SDMISKS

Na sjednici Upravnog odbora Sindikata doktora medicine i stomatologije KS održanoj dana 05.09.2018.godine u 19:00h pregovarački tim je podnio izvještaj o pregovorima saVladom Kantona Sarajevo.

PROČITAJTE CIJELO PISMO OVDJE

Danas 05.09.2018. godine počinje generalni štrajk doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo.

Razlog za štrajk je nepoštivanje KU od strane Vlade KS.

UO Sindikata doktora medicine i stomatologije KS je donio Odluku o datumu obustave rada zbog nepoštivanja KU od strane Vlade KS.

Obustava rada počinje 05.09.2018.godine i traje do ispunjenja zahtjeva. 


1 2 3 4 6
© 2015. SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE JU DOM ZDRAVLJA U SARAJEVU Sarajevo